Top 4 bài văn khấn khai trương cầu thuận lợi, phát đạt nhất

Văn khấn khai trương thế nào cho đúng chuẩn? Mâm lễ vật cần chuẩn bị những gì cho đầy đủ, đẹp mắt? Cách cúng và một số lưu ý khi cúng khai trương mà bạn nên biết. Tất cả đã có trong bài viết dưới đây của Newtimescity.

Cúng khai trương là một lễ rất quan trọng đối với người kinh doanh buôn bán với mục đích làm ăn suôn sẻ, phát đạt. Ở bài viết này, Newtimescity sẽ giải đáp nội dung văn khấn khai trương, mâm lễ vật cũng như hướng dẫn cách cúng khai trương. Đừng bỏ qua nhé!

Ý nghĩa quan trọng của lễ cúng khai trương

Có thể nói cúng khai trương như là một nghi thức thiết yếu khi bắt đầu công việc làm ăn kinh doanh với quan niệm “đầu xuôi, đuôi lọt” của ông bà ta. Vậy nên những vị thần linh, Thổ Công, Thổ Địa cai quản mảnh đất này là đối tượng để xin phép cũng như xin sự phù hộ làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào.

Bài văn khấn khai trương gồm các ý nghĩa như sau:

 • Trình diện, xin phép, cảm tạ thể hiện lòng thành của gia chủ với thần linh.
 • Đánh dấu bước khởi đầu trong trọng trong công việc làm ăn.
 • Là dịp để mọi người tụ họp, chung vui.

Bài văn khấn khai trương giúp kinh doanh thắng lợi

Văn khấn khai trương cửa hàng

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Con kính lạy Quan Đương niên Hành khiển Thái tuế đức Tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần Định phúc Táo quân, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: …………

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một ngôi hàng ở tại xứ này (địa chỉ)…, nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh, phục vụ sinh hoạt. Do đó chúng con chọn được ngày lành tháng tốt sắm sanh lễ vật cáo yết Tôn thần dâng cùng Bách linh… cúi mong soi xét.

Chúng con xin kính mời quan Đương niên quan Đương cảnh, quan Thần linh Thổ địa, Định phúc Táo quân cùng các ngài địa chúa Long Mạch cùng tất cả Thần linh cai quản khu vực này linh thiêng giáng hiện trước hương án, thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, cần gì được nấy, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ cùng chư vị Hương linh y thảo phụ mộc ngụ trong khu vực này, xin hãy tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Văn khấn khai trương buôn bán

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Kính lạy:

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

– Con kính lạy Quan Đương niên Hành khiển Thái tuế đức Tôn thần.

– Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

– Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần định phúc Táo quân, chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ……………… Tuổi: ……………..Hiện ở tại: ……………………

Hôm nay là ngày …. tháng … năm …, tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, lòng thành tâu rằng: tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một ngôi hàng ở tại xứ này (nêu rõ địa chỉ), nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh, phục vụ sinh hoạt.

Do đó chúng con chọn được ngày lành tháng tốt sắm sính lễ vật cáo yết Tôn thần dâng cùng Bách linh……. cúi mong soi xét.

Chúng con xin kính mời quan Đương niên quan Đương cảnh, quan Thần linh Thổ địa, Định phúc Táo quân cùng các ngài địa chúa Long Mạch cùng tất cả Thần linh cai quản khu vực này linh thiêng giáng hiện trước hương án, thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, cần gì được nấy, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ cùng chư Hương linh y thảo phụ mộc ngụ trong khu vực này, xin hãy tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn.

Đốt nén Tâm hương, cúi dâng lễ vật, một dạ chí thành chắp tay khấn nguyện, xin lượng cả bao dung. Thể đức hiếu sinh ra tay hộ độ cho con KHAI TRƯƠNG THUẬN LỢI cùng gia quyến, bốn mùa được bình an, tam tiết được hưng long, thịnh vượng, lộc, tài thăng tiến, công việc hanh thông, giải vận, giải hạn, biến hung thành cát, như ý sở cầu, tòng tâm sở nguyện. Phù trì cho con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Người người được bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm với tấm lòng thành. Cúi xin chứng giám.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn khai trương công ty mới/văn phòng mới

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Kính lạy:

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

– Con kính lạy Quan Đương niên Hành khiển Thái tuế đức Tôn thần.

– Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

– Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần định phúc Táo quân, chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Tín chủ con là: ……………… (nói rõ là chức vụ đang giữ trong công ty) Tuổi: …………

Hôm nay là ngày …. tháng … năm …, tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, lòng thành tâu rằng: tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một ngôi hàng ở tại xứ này (nêu rõ địa chỉ công ty), nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh, phục vụ sinh hoạt.

Do đó chúng con chọn được ngày lành tháng tốt sắm sính lễ vật cáo yết Tôn thần dâng cùng Bách linh ……. cúi mong soi xét.

Chúng con xin kính mời quan Đương niên quan Đương cảnh, quan Thần linh Thổ địa, Định phúc Táo quân cùng các ngài địa chúa Long Mạch cùng tất cả Thần linh cai quản khu vực này linh thiêng giáng hiện trước hương án, thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, cần gì được nấy, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ cùng chư Hương linh y thảo phụ mộc ngụ trong khu vực này, xin hãy tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn.

Đốt nén Tâm hương, cúi dâng lễ vật, một dạ chí thành chắp tay khấn nguyện, xin lượng cả bao dung. Thể đức hiếu sinh ra tay hộ độ cho con KHAI TRƯƠNG THUẬN LỢI cùng gia quyến, bốn mùa được bình an, tam tiết được hưng long, thịnh vượng, lộc, tài thăng tiến, công việc hanh thông, giải vận, giải hạn, biến hung thành cát, như ý sở cầu, tòng tâm sở nguyện. Phù trì cho con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Người người được bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm với tấm lòng thành. Cúi xin chứng giám.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn khai trương đầu năm

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần).

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Con kính lạy Quan Đương niên Ngụy Vương Hành khiển, Mộc Tinh hành binh chi thần, Tiêu Tào phán quan.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần định phúc Táo quân, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy các chư vị Thần linh cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ……………

Tuổi: ……………………………………………

Hiện ở tại: ……………………………………

Hôm nay là ngày …. tháng … năm …, tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, lòng thành tâu rằng: tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một ngôi hàng ở tại xứ này (nêu rõ địa chỉ) ….. (nếu là cơ quan, công xưởng thì khấn là tín chủ con là con là Giám đốc hay Thủ trưởng cùng toàn thể công ty), nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh, phục vụ sinh hoạt. Do đó chúng con chọn được ngày lành tháng tốt sắm sính lễ vật cáo yết Tôn thần dâng cùng Bách linh ……. cúi mong soi xét.

Chúng con xin kính mời quan Đương niên quan Đương cảnh, quan Thần linh Thổ địa, Định phúc Táo quân cùng các ngài địa chúa Long Mạch cùng tất cả Thần linh cai quản khu vực này linh thiêng giáng hiện trước hương án, thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, cần gì được nấy, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ cùng chư Hương linh y thảo phụ mộc ngụ trong khu vực này, xin hãy tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần).

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc cúng khai trương

Ngày và giờ khai trương là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc cúng khai trương. Phụ thuộc vào tuổi của mỗi người mà lựa chọn ngày giờ cúng thích hợp. Vậy nên không thể xem chung một giờ cho các đối tượng.

Cần lựa chọn giờ tốt để khai trương hồng phát, làm ăn buôn bán thuận buồm xuôi gió, hạn chế những điều xui rủi có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, quá trình làm việc và công đức của gia chủ cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự thành bại trong tương lai.

Vậy nên trước khi được ra quyết định to lớn, bạn nên đến chùa hoặc mời người có phẩm hạnh để nhờ xem ngày giờ tốt.

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc cúng khai trương

Hướng dẫn cách cúng khai trương hồng phát

Khai trương ngày nào tốt? Chọn ngày, giờ đẹp cho lễ cúng khai trương

Nên xem ngày giờ tốt hợp với tuổi của mình để xác định thời gian cho lễ cúng khai trương.

Theo đó, còn cần phải chuẩn bị mâm lễ cúng cũng như mở cửa đón tiếp khách sao cho linh nghiệm nhất để mọi việc diễn ra thành công tốt đẹp, cửa hàng công ty làm ăn phát đạt.

Mâm lễ cúng khai trương cần chuẩn bị những gì?

Để lễ cúng khai trương được diễn ra suôn sẻ, mọi việc cần phải được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và đầy thành kính đến các vị Thổ Công, Thổ Địa, Thần Linh cai quản,.. Tùy vào phong tục tập quán của mỗi vùng, điều kiện kinh tế, quy mô kinh doanh mà có những mâm lễ vật khác nhau.

Cùng điểm qua các vật phẩm tiêu biểu nhất cho một mâm cúng:

 • Lọ hoa (hoa cúc, hoa đồng tiền)
 • Đĩa hoặc mâm trái cây (tốt nhất là mâm ngũ quả)
 • 3 dĩa xôi, 3 chén chè, 3 chén nước, 2 cây đèn cầy
 • Trầu cau
 • Bộ lễ vàng mã khai trương
 • Gà luộc, đầu heo hoặc heo quay nguyên con tùy vào điều kiện của bạn

Mâm lễ cúng khai trương cần chuẩn bị những gì?

Cách cúng khai trương như thế nào?

Mặc dù lễ cúng khai trương không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự cẩn thận, đầy đủ và sự thành tâm. Để đảm bảo cho buổi lễ được diễn ra suôn sẻ nhất, cùng tìm hiểu các bước cúng khai trương trong phần dưới đây:

Bước 1

Chuẩn bị lễ vật cần sự tỉ mỉ, tươi mới, không chọn đồ vật đã cũ, bị hư hao. Để không bỏ sót bất cứ vật nào, gia chủ nên lập danh sách những đồ cần chuẩn bị. Nếu thời gian và điều kiện có hạn, bạn có thể sử dụng dịch vụ đồ cúng khai trương để yên tâm về lễ vật.

Bước 2

Sau khi đã chuẩn bị mọi việc tươm tất, gia chủ đặt tất cả lên chiếc bàn đặt trước cửa hàng, công ty. Tiếp đó thắp đèn nến và chờ đến giờ lành, gia chủ cắm ba nén nhang đã thắp vào bát hương. Sau đó đọc bài văn khấn khai trương để khấn cáo trước.

Bước 3

Đợi cho nhang cháy hết đầu thì xin và hóa tiền vàng.

văn khấn khai trương

Ai là người cúng, thắp hương và đọc văn khấn?

Ông bà ta có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, vậy nên khi bắt đầu làm một việc gì đó thì việc thờ cúng đặc biệt quan trọng.

Nhất là những người làm ăn buôn bán, chủ công ty doanh nghiệp, chủ các cửa hàng,… càng không được bỏ qua điều này.

Xem thêm:

 • Văn khấn xin tổ tiên phù hộ, xin lộc tại nhà đầy đủ và chuẩn nhất
 • Văn khấn về nhà mới thuê mới nhất | Thủ tục, lễ vật, mâm cúng
 • Văn khấn về nhà mới, cúng nhập trạch về nhà mới – Mâm cúng, nghi lễ và một số điều cần tránh

Một số lưu ý khi cúng khai trương cần biết

Nên cúng khai trương ở ngoài sân, phía trước cửa hàng, công ty để thông báo, xin phép thần linh nơi đó. Lưu ý cần lựa chọn vị trí và hướng hợp mệnh với chủ công ty, cửa hàng.

 • Chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, thành tâm, nghiêm túc.
 • Cúng khai trương nên quay hướng hợp mệnh, hợp tuổi của gia chủ, chủ doanh nghiệp.
 • Chọn giờ tốt để cúng khai trương.

Tránh những điều kiêng kỵ khi cúng khai trương:

 • Kiêng người mở hàng là người nặng vía, nhất là người bước qua đòn gánh.
 • Kiêng làm vỡ ly, làm vỡ đồ thủy tinh.
 • Kiêng quét rác trong cửa hàng, công ty ra để không quét tài lộc đi.
 • Kiêng không lật sấp hoặc lấy bàn tính ra chơi vì liên quan đến thần tài.

Một số lưu ý khi cúng khai trương cần biết

Câu hỏi thường gặp

Khai trương là gì?

Khai trương được xem như là ngày đánh dấu thành lập doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Đây là dịp để giới thiệu công ty với công chúng, với đối tác cũng như đối thủ.

Khai trương nên tặng gì?

Vì khai trương là dịp vô cùng quan trọng đối với người kinh doanh nên quà tặng cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là món quà mang giá trị tinh thần và thường ưu tiên theo sở thích của người nhận lên hàng đầu. Ví dụ như phong bao chúc mừng, hoa mừng khai trương, tranh ảnh đem lại tài lộc, đồng hồ, đá phong thủy, chậu cây phong thủy,….

Trên đây là toàn bộ nội dung bài văn khai trương và hướng dẫn cách cúng khai trương mà Newtimescity muốn chia sẻ đến các bạn. Hi vọng các bạn có một buổi lễ thật thuận lợi, khai trương hồng cát và kinh doanh thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *