Sổ Đỏ Là Gì? Thủ Tục Và Quy Trình Làm Sổ Đỏ Nhanh Chóng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) là văn bản pháp lý cho phép nhà nước chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân. Cải cách pháp luật và thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Có thể nói, sổ đỏ là một loại giấy tờ cực kỳ quan trọng không thể thiếu mỗi khi nói đến nhà đất. Vậy hôm nay hãy đọc tiếp để tìm hiểu sổ đỏ là gì? Những điều kiện, thủ tục, quy trình cần thiết để làm sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ hay Giấy đỏ hay Bìa đỏ là tên gọi khác của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (LURC). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bất động sản khác do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Sổ đỏ là gì? Trình tự, thủ tục lập sổ đỏ như thế nào?

Theo quy định của Chính phủ, sổ đỏ được cấp cho khu vực phi thành thị (nông thôn). Các loại đất được cấp sổ đỏ rất đa dạng, bao gồm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất ở tại nông thôn. Hầu hết sổ đỏ đều cấp cho hộ gia đình nên khi chuyển nhượng phải có chữ ký của các thành viên trên 18 tuổi.

Theo Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì “ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất khác gắn liền với là văn bản pháp lý cho phép nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều kiện để được cấp sổ đỏ

Trường hợp đủ điều kiện cấp sổ đỏ

Theo quy định tại Điều 99 Chương VII Luật đất đai 2013 thì những trường hợp sau đây sẽ được nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

 1. Người đang sử dụng đất thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất ở khác theo quy định tại Điều 100, Điều 101 và Điều 102 của Luật đất đai 2013;
 2. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;
 3. Người chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người được hưởng quyền sử dụng đất khi có hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu nợ;
 4. Người có quyền sử dụng đất theo kết quả hoà giải thành tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.
 5. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
 6. Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 7. Người mua nhà và tài sản khác gắn liền với đất;
 8. Người được nhà nước thanh lý, định giá nhà gắn liền với đất ở; người mua nhà ở công cộng;
 9. Người sử dụng đất chia, gộp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc thành viên hộ gia đình, vợ, chồng và tổ chức sử dụng đất phân chia, hợp nhất các quyền sử dụng đất hiện có;
 10. Người sử dụng đất yêu cầu cấp lại, cấp lại giấy chứng nhận đã mất.

Trường hợp không đủ điều kiện cấp sổ đỏ

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/5/2014 nêu rõ các trường hợp sau không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

 1. Tổ chức, cộng đồng được nhà nước giao đất để quản lý trong các trường hợp quy định tại khoản 8 Luật Đất đai 2013 .
 2. Người quản lý, khai thác đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công của xã, huyện, bang.
 3. Người sử dụng đất thuê đất, thuê lại đất trừ trường hợp thuê đất, thuê lại đất của nhà đầu tư để hoạt động xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 4. Đối tượng nhận khoán đất tại các nông, lâm trường, nông, lâm trường, Hội đồng quản lý rừng phòng hộ, Hội đồng quản lý rừng đặc dụng.
 5. Người sử dụng đất hiện tại không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 6. Người sử dụng đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất ở khác nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 7. Tổ chức nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền thuế sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng bao gồm đường giao thông, đường ống dẫn nước, xăng, dầu, khí đốt; đường dây tải điện, truyền tải thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; Nghĩa trang và nghĩa trang không nhằm mục đích thương mại.

Thủ tục làm sổ đỏ như thế nào?

Theo quy định hiện hành, việc cấp sổ đỏ cho người dân được chia thành 2 trường hợp là cấp sổ đỏ lần đầu và cấp đổi sổ đỏ (đăng ký biến động đất đai). Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ trình bày thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu .

Đối với việc cấp sổ đỏ lần đầu, người dân cần chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận địa chính, thuộc UBND cấp xã, huyện hoặc cấp xã (nơi có đất). 01 bộ thư mục bao gồm:

1. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bất động sản khác theo Mẫu số 04/ĐK .

– Giấy ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)

2. Một trong các giấy tờ quy định tại Mục 100 Luật Đất đai 2013:

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Việt Nam Cộng Hòa.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc đã đăng ký vào sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.

– Văn bản pháp luật liên quan đến việc thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản; giấy tờ bàn giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với trái đất.

Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993.

– Hồ sơ thanh lý, định giá nhà gắn liền với đất ở; hồ sơ mua bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có liên quan theo chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

– Một trong các giấy tờ được lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 của người sử dụng đất, bao gồm:

+ Sổ trinh sát đất, sổ kiến điền làm trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.

+ Một trong các loại giấy tờ thuộc quy trình đăng ký đất đai theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê đất đai trong cả nước do cơ quan nhà nước có đất quản lý. tên người dùng bao gồm:

 • Biên bản chấp thuận của Ban đăng ký đất đai cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp;
 • Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp của Ủy ban nhân dân cấp thị trấn hoặc Ban đăng ký đất đai cấp thị trấn hoặc Cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh;
 • Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất trong trường hợp không có hồ sơ thẩm định và tóm tắt các trường hợp pháp lý về sử dụng đất.
 • Dự án hoặc danh mục hoặc văn bản di dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, di dân, tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có liên quan phê duyệt.
 • Văn bản của trang trại hoặc trang trại cây thuộc sở hữu nhà nước về việc giao đất cho công nhân trang trại hoặc trang trại trồng cây để làm nhà ở (nếu có).
 • Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà, công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng xác nhận hoặc ủy quyền.
 • Văn bản tạm giao đất của UBND cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn xin sử dụng đất phải được Uỷ ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp xét duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 1980 hoặc được Uỷ ban nhân dân huyện, tỉnh xét duyệt.
 • Văn bản của cơ quan nhà nước có liên quan về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để phát triển quỹ đất cho cán bộ, công nhân viên làm nhà ở riêng hoặc xây dựng nhà ở để giao (cấp) cho cán bộ, công nhân viên mà nguồn vốn không thuộc Nhà nước. ngân sách hoặc do chính người quản lý và nhân viên xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở cho cơ quan quản lý nhà ở địa phương để quản lý, vận hành theo quy định của pháp luật.

+ Bản sao các giấy tờ được lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có tên người điều hành nêu tại điểm g được UBND cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh chứng thực đối với các trường hợp: văn bản này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc ban hành văn bản này.

+ Một trong các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất nêu tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h trên đây mà trên đó ghi tên người khác, kèm theo giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của người khác. những bữa tiệc. lo âu.

+ Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án, quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản ghi nhận kết quả hoà giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp. Các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của các cơ quan nhà nước có liên quan đã được giải quyết.

+ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng chung của cộng đồng trong trường hợp cộng đồng dân cư sử dụng đất.

3. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai và tài sản gắn liền với đất – nếu có (bản sao).

4. Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với phần đất liền kề thì kèm theo hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với phần đất liền kề. vào sơ đồ thể hiện vị trí, quy mô khu đất mà người sử dụng thửa liền kề có quyền sử dụng hạn chế.

Lưu ý:

– Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đủ điều kiện, đủ điều kiện sở hữu nhà, sử dụng đất tại Việt Nam thì phải có bằng chứng theo quy định.

– Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai nay có nhu cầu cấp sổ đỏ thì chỉ cần nộp Đơn đề nghị cấp sổ đỏ theo mẫu số 04a/ĐK.

Tìm hiểu quy trình làm sổ đỏ

 • Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện hoặc UBND xã, thị trấn và chuyển hồ sơ của cá nhân, hộ gia đình đến UBND cấp huyện.
 • Bước 2: Bộ phận liên quan của UBND huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả.
 • Bước 3: Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
 • Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ và tiến hành xác minh thực địa nếu cần thiết; Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về tranh chấp đất đai liên quan đến thửa đất.

– Trường hợp người đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì phối hợp với Ban dân vận cấp xã , các huyện và các bang. lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, đất và việc tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt; niêm yết công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận trong thời hạn 15 ngày.

– Khi đủ điều kiện thì viết giấy xác nhận gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận.

 • Bước 5: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện.
 • Bước 6: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển kết quả cho Bộ phận trả cho người sử dụng đất hoặc trả kết quả cho UBND cấp xã để trả cho người sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Thời gian giải quyết thủ tục cấp Sổ đỏ tối đa là 30 ngày (khoản 40 điều 2 nghị định 01/2017/NĐ-CP);

– Thời gian này không bao gồm thời gian nghỉ hè và các ngày lễ theo luật định; Không bao gồm thời hạn nhận hồ sơ tại chính quyền thành phố, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, v.v.

– Đối với các đô thị miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn đọc hiểu thêm phần nào về các khía cạnh liên quan đến sổ đỏ. Cảm ơn bạn rất nhiều .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *